Teach Kids transparent

Lekcie pre predškolákov
Vyučujú, ako môžu malé deti poznať Boha

Z tejto stránky si môžete stiahnuť série biblických lekcií pre predškolákov. Lekcie sú v abecednom poradí. Ak si stiahnutý súbor uložíte na svoj počítač a otvoríte ho cez Acrobate Reader, môžete využiť funkciu „Záložky“ a pohybovať sa medzi lekciami a otázkami k opakovaniu. Názorné pomôcky patriace k textu lekcie si môžete zakúpiť cez Detskú misiu (pozri „Kontakty“).


CEF logo