Teach Kids transparent

Lekcie zo Starého zákona
Vyučujú deti o Božej zvrchovanosti v dejinách ľudstva

V tejto časti si môžete stiahnuť sériu biblických lekcií zo Starého zákona. Materiály sú usporiadané chronologicky. Ak niektoré série zahŕňajú to isté časové obdobie, sú zoradené v abecednom poradí. Ak si stiahnutý súbor uložíte na svoj počítač a otvoríte ho cez Acrobate Reader, môžete využiť funkciu „Záložky“ a pohybovať sa tak medzi lekciami a otázkami k opakovaniu. Názorné pomôcky patriace k textu lekcie si môžete zakúpiť cez Detskú misiu (pozri „Kontakty“).


CEF logo