Teach Kids transparent

Lekcie z Nového zákona
Vyučujú deti o tom, ako Boh ponúka nádej a budúcnosť skrze Pána Ježiša Krista

Na tejto stránke si môžete stiahnuť série biblických lekcií z Nového zákona. Materiály sú zoradené v chronologickom poradí. Ak náhodou niektoré série zahŕňajú to isté obdobie, sú zoradené v abecednom poradí. Ak si stiahnutý súbor uložíte na svoj počítač a otvoríte ho cez Acrobate Reader, môžete využiť funkciu „Záložky“ a pohybovať sa medzi lekciami a otázkami k opakovaniu. Obrázky patriace k textu lekcie si môžete zakúpiť cez Detskú misiu (pozri „Kontakty“).


CEF logo