Teach Kids barjak

Priručnici za obuku
Opremanje učitelja da podučavaju decu

Sa ove stranice možete da preuzmete materijale koji će biti korisni učiteljima za lično napredovanje i usavršavanje. Priručnici su poređani u abecednom redosledu. Ako materijale preuzmete na vaš kompjuter i otvorite ih u programu Adobe Reader, možete da koristite funkciju „Bookmarks“ da prelazite sa poglavlja na poglavlje.
Dečija misija, takođe, organizuje seminare i kurseve. Za više informacija molimo vas da kontaktirate kancelariju Dečije misije u vašoj zemlji (pogledajte „Kontakti“).


CEF logo