Teach Kids barjak

Tematske lekcije
Podučavaju decu ključne istine

Sa ove stranice možete da preuzmete serije biblijskih lekcija ili zasebne lekcije koje obrađuju važne događaje ili teme. Lekcije su raspoređene po temama. Ako materijale preuzmete na vaš kompjuter i otvorite ih u programu Adobe Reader, možete da koristite funkciju "Bookmarks" da prelazite sa lekcije na lekciju i pitanja za obnavljanje. Vizuelna sredstva možete da obezbedite od Dečije misije (pogledajte „Kontakti“).
Neki od materijala na ovoj stranici su takođe navedeni na stranicama sa starozavetnim ili novozavetnim lekcijama.

CEF logo