Teach Kids barjak

Lekcije za tinejdžere
Pomozite tinejdžerima da žive sa Bogom

Sa ove stranice možete da preuzmete serije biblijskih proučavanja za tinejdžere. Ove tematske serije savršeno odgovaraju za podučavanje uzrasta od 11 do 15 godina a uz adaptaciju mogu se koristiti i za uzrast od 16 do 18 godina. Serije su poređane abecednim redom. Ako materijale preuzmete na vaš kompjuter i otvorite ih u programu Adobe Reader, možete da koristite funkciju "Bookmarks" da prelazite sa lekcije na lekciju, vizuelna pomagala-slike, i radne listove. Kompakt disk za svaku lekciju sa Pauerpoint žete da obezbedite od Dečije misije (pogledajte „Kontakti“).


CEF logo