Teach Kids barjak

Predškolske lekcije
Podučavaju kako mala deca mogu da upoznaju Boga

Sa ove stranice možete da preuzmete serije biblijskih lekcija za decu predškolskog uzrasta. Ako materijale preuzmete na vaš kompjuter i otvorite ih u programu Adobe Reader, možete da koristite funkciju "Bookmarks" da prelazite sa lekcije na lekciju i pitanja za obnavljanje. Vizuelna sredstva možete da obezbedite od Dečije misije (pogledajte „Kontakti“).


CEF logo