Teach Kids barjak

Lekcije iz Starog zaveta
Podučavaju decu da je Bog suvereni vladar u celoj istoriji

Sa ove stranice možete da preuzmete biblijske lekcije iz Starog zaveta. Serije su navedene u hronološkom redosledu. U slučaju kada nekoliko serija pokriva isti period, one su navedene u abecednom redosledu. Ako materijale preuzmete na vaš kompjuter i otvorite ih u programu Adobe Reader, možete da koristite funkciju "Bookmarks" da prelazite sa lekcije na lekciju i pitanja za obnavljanje. Vizuelna sredstva možete da obezbedite od Dečije misije (pogledajte „Kontakti“).


CEF logo