Teach Kids barjak

Biografski lekcije
Pokazuju deci šta Bog može da uradi kada mu služimo

Sa ove stranice možete da preuzmete biografije i pojedinačne lekcije. Lekcije su poređane abecednim redom. Ako materijale preuzmete na vaš kompjuter i otvorite ih u programu Adobe Reader, možete da koristite funkciju "Bookmarks" da prelazite sa lekcije na lekciju i pitanja za obnavljanje. Vizuelna sredstva možete da obezbedite od Dečije misije (pogledajte „Kontakti“).


CEF logo