Teach Kids банер

Упатства за поучување
Подготовка на учителите за да ги поучуваат децата

Оттука можеш да симнеш материјали кои ќе ти помогнат тебе како предавач да поучуваш деца. Упатствата се подредени по азбучен ред. Ако ја запомниш на својот компјутер датотеката што си ја симнал и ја отвориш во Adobe Reader®, можеш да ја употребиш функцијата "Bookmarks" (обележувачи) за да „скокаш“ до секоe поглавје.
„Мисијата за евангелизација на деца“ организира курсеви за подготовка на работници со деца. За повеќе информации за тоа, те молам контактирај ја МЕД канцеларијата во твојата земја (погледни во „Локации“).


CEF логото