Teach Kids банер

Тематски лекции
Поучување клучни вистини

Од оваа страница можеш да симнеш серии библиски лекции, како и единечни лекции кои се однесуваат на важни вистини. Лекциите се подредени по предмет, и, ако предметите се поврзани, тие се групирани заедно. Ако ја запомниш на својот компјутер датотеката што си ја симнал и ја отвориш во Adobe Reader®, можеш да ја употребиш функцијата "Bookmarks" (обележувачи) за да „скокаш“ до секоја лекција и дo прашањата за повторување. Од „Мисијата за евангелизација на деца“ можеш да ги купиш визуелните помагала кои можеш да ги користиш со бесплатниот текст. За најблиската МЕД канцеларија погледни во „Локации“.
Некои од материјалите наведени на оваа страница се исто така спомнати и на страниците со материјали од Стариот и Новиот Завет.


CEF логото