Teach Kids банер

Лекции за тинејџери
Да им помогнеме на тинејџерите да одат со Бог

Од оваа страница можеш да симнеш серии библиски проучувања за тинејџери. Тие тематски серии се одлични за поучување на 11-15 годишници, а можат да се адаптираат и за 16-18 годишни лица. Сериите се подредени по азбучен ред. Ако ја запомниш на својот компјутер датотеката што си ја симнал и ја отвориш во Adobe Reader®, можеш да ја употребиш функцијата "Bookmarks" (обележувачи) за да „скокаш“ до секоја лекција и до прашањата за повторување. Од „Мисијата за евангелизација на деца“ можеш да купиш ЦД за секоја од сериите лекции на кое се наоѓаат PowerPoint презентации, како и работните листови во колор. За најблиската МЕД канцеларија погледни во „Локации“.


CEF логото