Teach Kids банер

Локации
Како да стапиш во контакт со МЕД во Европа

Можеш да ги купиш нагледните помагала кои соодветствуваат на бесплатните текстови за лекциите од канцелариите на МЕД низ цела Европа. Во зависност од серијата лекции, визуелните помагала можат да се купат како фланелографи, картограми, или PowerPoint презентации. Kликни на "Email" за да испратиш порака до соодветната канцеларија, или на "Website", или, пак на "Webshop". Ако има некоја земја која не е на списокот, можеби таму сѐ уште нема канцеларија на МЕД.
Ако не успееш да ги најдеш визуелните помагала од МЕД во твојата земја, или во некоја соседна земја, пиши на TeachKids и ќе се обидеме да најдеме ние: info@teachkids.eu


CEF логото