Teach Kids банер

Биографски лекции
Да им покажеме на децата што може да направи Бог кога Му служиме

Од оваа страница можеш да симнеш серии биографски лекции, или единечни биографски лекции.Сериите се подредени по азбучен ред. Ако ја запомниш на својот компјутер датотеката што си ја симнал и ја отвориш во Adobe Reader®, можеш да ја употребиш функцијата "Bookmarks" (обележувачи) за да „скокаш“ до секоја лекција и до прашањата за повторување. Од „Мисијата за евангелизација на деца“ можеш да ги купиш визуелните помагала што можеш да ги користиш со бесплатниот текст. За најблиската МЕД канцеларија погледни во „Локации“.
CEF логото