Teach Kids karogs

Tematiskās stundas
Tās māca bērniem galvenās Bībeles patiesības

Šajā lapā ievietotas Bībeles stundu sērijas vai atsevišķas stundas par kādu svarīgu tēmu, kuras var lejuplādēt. Stundas sakārtotas pa tēmām. Ja vairākas stundas attiecas uz līdzīgām tēmām, tās sakārtotas kopā. Ja lejuplādētais materiāls saglabāts jūsu datorā un jūs to atverat ar Adobe Reader, varat izmantot „Bookmarks” (grāmatzīmes) funkciju, lai pārietu no stundas uz stundu un uz atkārtošanas jautājumiem. Uzskati, kas papildina bezmaksas stundu tekstus, varat iegādāties Bērnu kristīgās izglītības apvienībā (skat. „Valstis”).
Daļa no šīs lapas materiāla atrodama arī Vecās Derības vai Jaunās Derības sadaļā.
CEF logotips