Teach Kids karogs

Pirmsskolas stundas
Tās māca, kā mazi bērni var iepazīt Dievu

Šajā lapā ievietotās Bībeles stundu sērijas, kuras var lejuplādēt, paredzētas pirmsskolai. Stundas sakārtotas pēc alfabēta. Ja lejuplādētais materiāls saglabāts jūsu datorā un jūs to atverat ar Adobe Reader, varat izmantot „Bookmarks” (grāmatzīmes) funkciju, lai pārietu no stundas uz stundu, uz atkārtošanas jautājumiem, Bībeles pantu vai papildu punktiem. Uzskati, kas papildina bezmaksas stundu tekstus, varat iegādāties Bērnu kristīgās izglītības apvienībā (skat. „Valstis”).


CEF logotips