Teach Kids karogs

Jaunās Derības stundas
Tās māca bērniem, kā Dievs nodrošina cerību un nākotni caur Jēzu Kristu

Šajā lapā ievietotas Jaunās Derības Bībeles stundas, kuras var lejuplādēt. Sērijas sakārtotas hronoloģiskā secībā, ja vairākas stundas attiecas uz to pašu laika periodu, tās sakārtotas pēc alfabēta. Ja lejuplādētais materiāls saglabāts jūsu datorā un jūs to atverat ar Adobe Reader, varat izmantot „Bookmarks” (grāmatzīmes) funkciju, lai pārietu no stundas uz stundu un uz atkārtošanas jautājumiem. Uzskati, kas papildina bezmaksas stundu tekstus, varat iegādāties Bērnu kristīgās izglītības apvienībā (skat. „Valstis”).


CEF logotips