Teach Kids karogs

Biogrāfiskas stundas
Parāda bērniem, ko Dievs dara, kad mēs sekojam Viņam

Šajā lapā ievietotas biogrāfiskas stundas un stāsti. Materiāli sakārtoti pēc alfabēta. Ja lejuplādētais fails saglabāts jūsu datorā un jūs to atverat ar Adobe Reader, varat izmantot „Bookmarks” (grāmatzīmes) funkciju, lai pārietu no stundas uz stundu vai uz atkārtošanas jautājumiem. Uzskati, kas papildina bezmaksas stundu tekstus, varat iegādāties Bērnu kristīgās izglītības apvienībā (skat. „Valstis”).CEF logotips