Teach Kids банер

Наръчници за обучение
Подготовка на учители да преподават на деца

От тази страница можете да изтеглите материали, които ще ви бъдат в помощ, ако преподавате на деца. Наръчниците са изброени по азбучен ред. Ако съхраните изтеглените файлове на своя компютър ги отворите с програмата Adobe Reader, можете да използвате функцията „книгораздели”, за да преминавате от глава на глава.
СЕД организира и семинари и курсове за обучение. За повече информация, моля свържете се с офиса на СЕД в своята страна (вижте „Контакти”).


CEF лого