Teach Kids банер

Тематични уроци
Да преподаваме ключови теми на децата

От тази страница можете да изтеглите поредици от тематични библейски уроци и единични уроци. Те са подредени по теми и ако са свързани помежду си, сме ги групирали. Ако запомните файла на вашия компютър и го отворите с програмата Adobe Reader, можете да използвате функцията „Bookmarks” (отметки), за да преминавате от един урок на друг и към въпросите за преговор. Можете да си поръчате нагледните пособия към безплатните текстове на уроците от Издателство СЕД (вижте „Контакти”).
Някои от материалите на тази страница са изброени също на страницата за Стар Завет или за Нов Завет.


CEF лого