Teach Kids банер

Уроци за деца в предучилищна възраст
Да учим малките деца как да познават Бога

От тази страница можете да изтеглите поредици библейски уроци за деца в предучилищна възраст. Тези тематични поредици са подредени по азбучен ред. Ако запомните файла на вашия компютър и го отворите с програмата Adobe Reader, можете да използвате функцията „Bookmarks” (отметки), за да преминавате от един урок на друг, към въпросите за преговор, стиха за запомняне и допълнителни материали. Можете да си поръчате нагледните пособия към безплатните текстове на уроците от Издателство СЕД (вижте „Контакти”).


CEF лого