Teach Kids банер

Уроци от Стария Завет
Да учим децата как Бог направлява историята

От тази страница можете да изтеглите поредици от библейски уроци върху Стария Завет. Те са подредени по хронологичен ред и където няколко поредици разглеждат един и същи период, са подредени по азбучен ред. Ако запомните файла на вашия компютър и го отворите с програмата Adobe Reader, можете да използвате функцията „Bookmarks” (отметки), за да преминавате от един урок на друг и към въпросите за преговор. Можете да си поръчате нагледните пособия към безплатните текстове на уроците от Издателство СЕД (вижте „Контакти”).


CEF лого