Teach Kids банер

Уроци от Новия Завет
Да учим децата как Бог предлага надежда и бъдеще чрез Христос

От тази страница можете да изтеглите поредици от библейски уроци върху Новия Завет. Те са подредени по хронологичен ред и където няколко поредици се отнасят до един и същи период, са подредени по азбучен ред. Ако запомните файла на вашия компютър и го отворите с програмата Adobe Reader, можете да използвате функцията „Bookmarks” (отметки), за да преминавате от един урок на друг и към въпросите за преговор. Можете да си поръчате нагледните пособия към безплатните текстове на уроците от Издателство СЕД (вижте „Контакти”).


CEF лого