Teach Kids banner

Mësime Tematike
T’u mësosh fëmijëve çështje kyçe

Nga kjo faqe ju mund të shkarkoni seri e mësimesh biblike and mësime të veçanta mbi tema të rëndësishme. Mësimet janë ruajtur sipas temave dhe kur temat kanë lidhje me njëra tjetrën mësimet janë grupuar bashkë. Nëse e ruani serinë që keni shkarkuar në kompjuterin tuaj dhe e hapni në formatin Adobe Reader, mund të përdorni funksionin "Bookmarks" për të kapërcyer mësimet dhe për të rishikuar pyetjet e përsëritjes. Mund t’i blini vizualet që shoqërojnë tekstet falas të mësimeve nga Bashkësia e Ungjillizimit të Fëmijëve (shiko “Vendet").
Disa nga materialet në këtë faqe janë listuar edhe në faqen e Dhjatës së Vjetër dhe të Dhjatës së Re.


CEF logo