Teach Kids banner

Mësime për Adoleshentë
Të ndihmosh adoleshentët të ecin me Perëndinë

Nga kjo faqe ju mund të shkarkoni seri studimesh biblike për adoleshentë. Këto seri tematike janë të përkryera për mësimin e 11-15 vjeçarëve dhe mund të përshtaten për 16-18 vjeçarë. Seritë janë listuar sipas rendit. Nëse e ruani serinë që keni shkarkuar në kompjuterin tuaj dhe e hapni në formatin Adobe Reader, mund të përdorni funksionin "Bookmarks" për të shkuar tek çdo mësim, vizual apo material. CD-të për çdo seri mësimi me PowerPoint, me vizuale dhe materiale të printueshme me ngjyra mund të blihen nga BUF Shqipëri (shih "Vendet").


CEF logo