Teach Kids banner

Mësimet për Parashkollorët
T’u mësosh fëmijëve të vegjël se si të njohin Perëndinë

Nga kjo faqe ju mund të shkarkoni seritë e mësimeve biblike për Parashkollorët. Seritë janë listuar sipas rendit alfabetik. Nëse e ruani serinë që keni shkarkuar në kompjuterin tuaj dhe e hapni në formatin Adobe Reader, mund të përdorni funksionin "Bookmarks" për të kapërcyer mësimet dhe për të rishikuar pyetjet e përsëritjes, vargjet përmendësh apo pjesë të tjera. Mund t’i blini vizualet që shoqërojnë tekstet falas të mësimeve nga Bashkësia e Ungjillizimit të Fëmijëve (shiko “Vendet”).


CEF logo