Teach Kids banner

Mësime Biografike
T’u tregosh fëmijëve se çfarë mund të bëjë Perëndia kur ne i shërbejmë Atij

Nga kjo faqe ju mund të shkarkoni seri mësimesh biografike dhe mësime të veçanta. Mësimet janë listuar sipas rendit alfabetik. Nëse e ruani serinë që keni shkarkuar në kompjuterin tuaj dhe e hapni në formatin Adobe Reader, mund të përdorni funksionin "Bookmarks" për të kapërcyer mësimet dhe për të rishikuar pyetjet e përsëritjes. Mund t’i blini vizualet që shoqërojnë tekstet falas të mësimeve nga Bashkësia e Ungjillizimit të Fëmijëve (shiko “Vendet").

CEF logo